Contactgegevens

AZS Papilio

locatie Burgum
Elingsloane 65
9251 MN Burgum
0511 46 34 51
papilio@opo-furore.nl

locatie Noardburgum
Pieter Hylkemastraat 6
9257 WE Noardburgum
0511 47 22 10
papilio@opo-furore.nl

Directeur Eva Visser

School

SCHOOLREGELS:

Op school zijn we met elkaar en zorgen we voor elkaar.
Op school zorgen we goed voor onze eigen spullen en die van anderen.
Op school weten we dat we fouten mogen maken en dat we ervan leren.
Op school vinden we het leuk om verschillend te zijn.
 
De leerlingen moeten OP TIJD op school zijn !! Komt een kind regelmatig te laat op school dan wordt er contact met de ouders opgenomen.

De kinderen die op het AZC wonen, mogen niet op de fiets naar school komen.

Om 10.30 uur is het pauze. De kinderen mogen dan fruit-brood eten en iets drinken.

Als een kind ziek is of om een andere reden niet naar school komt, moet  dit worden gemeld bij de leerkracht of de directeur.

Heeft u (met uw kind) onder schooltijd een afspraak met een advocaat, dan graag van te voren overleggen met de leerkracht of uw kind mee kan.

Heeft uw kind een afspraak bij de Medische Opvang, dan het afsprakenbriefje graag op school laten zien.

Afmelden bij de leerkracht of via de telefoon 0511 46 34 51 (Burgum) / 0511 47 22 10 (Noardburgum)

 

Schooltijden

Maandag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Dinsdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Woensdag
08.30 - 12.00 uur    
12.30 - 14.00 uur

Donderdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Vrijdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

 

Schooltijden

Maandag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Dinsdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Woensdag
08.30 - 12.00 uur    
12.30 - 14.00 uur

Donderdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Vrijdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

 

Schooltijden

Maandag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Dinsdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Woensdag
08.30 - 12.00 uur    
12.30 - 14.00 uur

Donderdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur

Vrijdag
08.30 – 12.00 uur     
12.30 – 14.00 uur