Contactgegevens

AZS Papilio

locatie Burgum
Elingsloane 65
9251 MN Burgum
0511 46 34 51
papilio@opo-furore.nl

locatie Noardburgum
Pieter Hylkemastraat 6
9257 WE Noardburgum
0511 47 22 10
papilio@opo-furore.nl

Directeur Eva Visser

Ouderbetrokkenheid


Op Papilio maken we het eerste contact met de ouders tijdens het intake gesprek. De ouders worden ontvangen en de intake formulieren worden ingevuld.

Het informatieboekje wordt samen doorgenomen.

Ze krijgen een rondleiding door de school en worden voorgesteld aan de leerkracht van hun kind.

In het begin van het schooljaar organiseren we een activiteit met ouders rondom het thema 'de Gouden weken'.

Als een kind ongeveer 6 weken op school zit, dan nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek.

Een keer per 10 weken kunnen de ouders met de leerkracht van hun kind praten over de schoolvorderingen. Ook wordt de thuissituatie besproken en mogelijke problemen. Men krijgt voor de tijd een uitnodiging. Ouders kunnen tussendoor ook uitgenodigd worden voor een gesprek als dit nodig is.

We organiseren jaarlijks een aantal thema's waarbij ouders uitgenodigd worden. Dit schooljaar zijn dat:

- Thema 'Voertuigen'

- Thema 'Kerst'

- Thema 'Gezondheid'

-  Koningsspelen

Bij de kerstviering koken de ouders gerechten voor de kinderen, zodat kinderen eten uit elkaars cultuur kunnen proeven.

Door het contact wat we met de ouders hebben is de school laagdrempelig. De meeste ouders komen de school gemakkelijk binnen als ze iets willen vragen.

 

Contactgegevens

AZS Papilio

locatie Burgum
Elingsloane 65
9251 MN Burgum
0511 46 34 51
papilio@opo-furore.nl

locatie Noardburgum
Pieter Hylkemastraat 6
9257 WE Noardburgum
0511 47 22 10
papilio@opo-furore.nl

Directeur Eva Visser

AGENDA

 

Contactgegevens

AZS Papilio

locatie Burgum
Elingsloane 65
9251 MN Burgum
0511 46 34 51
papilio@opo-furore.nl

locatie Noardburgum
Pieter Hylkemastraat 6
9257 WE Noardburgum
0511 47 22 10
papilio@opo-furore.nl

Directeur Eva Visser

AGENDA

 

AGENDA