0511 46 34 51
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

In schooljaar 2023-2024 starten we met 10 groepen op Papilio en 4 groepen op Atalanta. De kinderen worden ingedeeld in een basisgroep op basis van hun leeftijd. Met taal – lezen – rekenen werken we groepsoverstijgend op niveau vanaf groep 4/5. We streven naar het werken met groepen van rond de 15 leerlingen.